Ilmus „Konjunktuur“ nr 1/224

„Konjunktuurist“ nr 1/224  nähtub, et Eesti majandusolukord on märtsis mõnevõrra parem kui eelmisel vaatlusel detsembris. Paranenud on hinnang nii investeeringutele kui ka eratarbimisele, inflatsioon on pidurdunud jne. Majandusolukorra mõõdukas paranemine jätkub tõenäoliselt ka eelseisval poolaastal. Majandusolukorda iseloomustav majanduskliimaindeks on tõusnud -10,7 punktile (skaalal -100 kuni +100, detsembris oli -46,7 p).

Paranemist näitab ka ettevõttejuhtide ja tarbijate hinnanguid ühendav majandususaldusindeks (märtsis näit 84,2 punkti, detsembris 81,4 p), kuid on endiselt madalam pikaajalisest keskmisest (100 p).

Mõõdukat olukorra paranemist eelseisval II kvartalil näitavad samuti ettevõtete baromeetrid. Tööstusbaromeeter näitab, et kuigi I kvartalis oli nõudlus tavalisest tasemest madalam, siis tootmismahu prognoosid järgmiseks 3 kuuks on positiivsed ning ettevõtete kindlustunne on tugevnemas.

„Konjunktuuris“ on samuti ära toodud EKI prognoosid Eesti majandusarengu kohta 2023. aastal, ettevõtteid viimasel poolaastal enim mõjutanud probleemide analüüs, ettevõtete hinnang valitsuse tegevusele ja EKI toidukorvi maksumus.