Ilmus Konjunktuur nr 200

„Konjunktuur“ nr 1/200 esitlus toimus Kaubandus-Tööstuskojas.
Konjunktuur_nr 1_200_slaidid.pdf

Eesti elanike alkoholi ostmine Lätist 2016. aastal

Eesti elanike alkoholi ostmine Lätist 2016. aastal: Läti piiriülesed ostud.pdf

Ilmus Konjunktuur nr 4/199

„Konjunktuur“ nr 4/199 esitlus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.
Konjunktuur_nr4_(199)_esitlus.pdf

Eesti toidusektori ekspordivõimekus

Eesti toidusektori ekspordivõimekus ja Euroopa Liidu kvaliteedimärkide uuring esitlus: Eesti_toidusektori_ekspordivõimekus.pdf

Alkoholi turg, tarbimine ja elanike hinnangud riigi alkoholipoliitikale

Marje Josingu ettekanne Tervise Arengu Instituudi Alkoholikonverentsil 2016:
Alkoholi turg, tarbimine ja elanike hinnangud riigi alkoholipoliitikale

Majandususaldus oktoobris paranes

Euroopa Komisjoni poolt 28. oktoobril avaldatud andmetel oli Euroopa Liidu  majandususaldusindeks oktoobris 106,9 ja viimase kuuga indeks paranes 1,4 punkti võrra. Euroopa suurriikidest paranes majandususaldus Hispaanias (+2.6), Saksamaal (+1.6) ja Itaalias (+1.5). Majandususalduse tõus tugines peamiselt tööstuse, ehituse ja teenidussektori parematele ärikonjunktuuri hinnangutele.   

Euroalal oli majandususalduse indeks 106,3 ja see paranes samuti viimase kuuga.

Eesti majandususaldusindeks* oli oktoobris 104 punkti ja see on 1.9 punkti parem kui septembris. Olukord ärisektoris on olulisel parem kui aasta tagasi ja enamiku sektorite kindlustunde indikaatorid on plusspoolel ning paremad pikaajalisest keskmisest. Ka tarbijate kindlustunne paranes ja on viimase aasta kõrgimal tasemel.

Eestile oluliste ekspordimaade majandususaldus liikus erisuunaliselt. Nii oli majandususaldus Leedus 106.2 (langus kuuga 0.8 punkti), Lätis 103.4 (langus kuuga 1.3 punkti), Soomes 102,8 (langus 2.1 punkti). Rootsis oli majandususaldusindeks 107,3 (tõus kuuga 2,1 punkti) ja Saksamaal 108,7 (tõus 1.6 punkti).

 

 

*Euroopa Komisjoni poolt avaldatav töötleva tööstuse, jaekaubanduse, ehituse, teeninduse ja tarbijate sesoonselt silutud kindlustunde indikaatorite koondnäitaja (100 = pikaajaline keskmine 1990–2015). Eesti andmed kogub ja edastab Eesti Konjunktuuriinstituut

Ilmus Konjunktuur nr 3/198

„Konjunktuur“ nr 3/198 esitlus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.
Konjunktuur_nr3_(198)_esitlus.pdf