„Konjunktuur“ nr 3/206 (2018)

Oktoobri alguses ilmus trükist EKI „Konjunktuur“ nr 3/206, mis annab ülevaate Eesti majandusolukorrast 2018. a kolmandas kvartalis ja selle arenguväljavaadetest lähikuudel. „Konjunktuuris“ on ülevaade EKI ekspertide-analüütikute paneeli hinnangutest Eesti majanduse olukorrale septembris ja 6 kuu pärast, ettevõttejuhtide hinnangute alusel koostatud EKI äribaromeetritest ning perede hinnangute alusel koostatud tarbijabaromeetrist. Samuti tutvustatakse EKI uuendatud majandusprognoosi ja EKI toidukorvi maksumust III kvartalis 2018. Konjunktuuris nr 3 on toodud ka ülevaade Eesti loomemajanduse uuringust ja samuti traditsiooniline ülevaade maailmamajanduse konjunktuurist.

EKI ekspertide paneeli septembrikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majandusolukord püsib hea, kusjuures majanduse hetkeolukorda hindasid eksperdid 94 punktiga (juunis 88 p), majanduse 6 kuu arenguväljavaateid 6 punktiga (juunis 18 p). Sellest tulenevalt on Eesti majanduskliima indeks septembris suhteliselt kõrge 46,1 p (juunis 50,4 p). Väliskaubanduse arenguväljavaated on samuti positiivsed.

Majandususaldusindeks oli septembris 105,1 ja äribaromeetrid püsivad pikaajalisest paremal tasemel. Erandiks on teenindus, mille kindlustunde indikaator on alla pikaajalist keskmist. Tarbijate kindlustunne on hea ja säästmisvõime suurenenud. Tarbijate inflatsiooniootused püsivad kõrged.

„Konjunktuuri“ III peatükist nähtub, et sügisprognoosi kohaselt ootab EKI tänavuseks majanduskasvuks 3,6%, eratarbimise kasvuks 4,1%, tarbijahindade tõusuks 3,3%, keskmiseks palgaks 1300 eurot jne.

Konjunktuuri nr 3/206 esitlus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 8. oktoobril

Konjunktuur_nr3_2018_206_slaidid

 

Alkoholi turg, tarbimine ja elanike hinnangud riigi alkoholipoliitikale

Alkoholi turg, tarbimine ja elanikehinnangud riigi alkoholipoliitikale slaidid: Alkoholi tarbmine pressile.pdf

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus

„Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus“ esitluse slaidid.

Konjunktuur nr 1/204 ülevaade

„Konjunktuur“ nr 1/204 esitlus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.
Konjunktuur_nr 1_204_slaidid

 

Konjunktuur nr 4/203 ülevaade

Konjunktuur nr 4/203 slaidid Konjunktuur (veebruar 2018)

Ilmus Konjunktuur nr 3/202

„Konjunktuur“ nr 3/202 esitlus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.
Konjunktuur 3.slaidid.pdf

Ilmus Konjunktuur nr 201

„Konjunktuur“ nr 2/201 esitlus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Konjunktuur_nr2_(201)_esitlus