EKI’l valmis uuring Eesti alkoholiturust ja tarbimisest 2022. aastal

Eesti elanikud tarbisid 2022. aastal täiskasvanud (15+) elaniku kohta keskmiselt 11,2 liitrit absoluutalkoholi, mida on 1,2% rohkem kui aasta varem. Alkoholitarbimise kasvu soodustasid endiselt alkoholihindadest kiiremini kasvanud elanike sissetulekud, kuid pidurdavaks teguriks sai tugevalt kasvanud üldine tarbijahinnaindeks, mis piiras märgatavalt elanike ostujõudu, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust.

Slaidid: Alkoholi_turg_ja_tarbimine_2022.pdf