Ilmus „Konjunktuur” nr 4/215 (2020)

EKI väljaanne „Konjunktuur” nr 4 (215) annab ülevaate Eesti majanduse hetkeolukorrast detsembris ja arenguväljavaadetest eelseisval 6 kuul. Ülevaade Eesti majandusest tugineb EKI ekspertide paneeli hinnangutele ja ligi 1000 ettevõtte tippjuhi ning 800 tarbija küsitlusele.

EKI majandusanalüütikute paneel hindas detsembris Eesti majanduse üldolukorda halvaks. Hinnang oli -73 punkti (skaalal -100 … +100), kusjuures hinnangud jagunesid järgmiselt (sulgudes septembri hinnangud):

Olukord on hea                            0% eksperte (0%)
Olukord on rahuldav                   27% eksperte (40%)
Olukord on halb                         73% eksperte (60%)
Hinnangute saldo                           -73 punkti (-60 p)

Ekspertide paneeli detsembri hinnangud lubavad eeldada, et kuue kuu pärast on Eesti majanduse üldolukord praegusest parem. Täpsemalt jagunesid ekspertide hinnangud majandusolukorra kohta 6 kuu pärast järgmiselt:

Olukord on siis parem                  60% eksperte
Olukord on umbes sama               40% eksperte
Olukord on siis halvem                   0% eksperte
Ootuste saldo                                   60 punkti

Ettevõttejuhtide ja perede hinnangute alusel koostatud äribaromeetreid ja tarbijabaromeetrit üldistav majandususaldusindeks IV kvartalis tõusis (juuni 71,6 p, september 87,3 p, detsember 92,5 p), kuid on endiselt madalam pikaajalisest keskmisest (100 p). Eesti majandususaldusindeks (92,5 p) on veidi kõrgem EL riikide keskmisest (89,5 p).

„Konjunktuuris” on palju muudki huvitavat, näiteks ülevaade Covid–19 tekitatud kriisi mõjust Eesti ettevõtetele ja ettevõtete ootustest lähemaks kuueks kuuks (küsitluse alusel), samuti Eesti majandusarengu prognoos aastani 2023. Lisaks saab teavet, milline on eestimaalaste kala ja kalatoodete tarbimine ja kui palju on kallinenud toidu ostukorv.

Konjunktuur_nr_4_slaidid(2020_4kv).pdf