Majandususaldus Euroopa Liidus mai kuus

Euroopa Komisjoni poolt koordineeritava äri- ja tarbijabaromeetri uuringu kohaselt oli majandususaldusindeks [1] Euroopa Liidu tasandil mais 66,7 punkti (ehk 33,3 punkti alla pikaajalist keskmist) ja tõusis viimase kuuga 2,9 punkti. Kriisi eelselt veebruaris oli indeks 103 ja 2019. a mais 105 punkti. Viiest majandususalduse indeksi koosseisu kuuluvast kindlustunde indikaatorist paranes vastav näitaja tööstuses 5,0, tarbija kindlustundes 2,5 ja jaekaubanduses 0,9 punkti, kuid halvenes teeninduses 4,8 ja ehituses 1,0 punkti.

Kõigi Euroopa Liidu riikide majandususaldusindeks jäi oluliselt alla nende riikide pikaajalist keskmist. Meie lähiriikidest on indeksi langus kõige väiksem Leedus (usaldusindeks mais 85,8 punkti) ja Lätis (78,9 punkti) ning kõige suurem Poolas (46,9 punkti) ja Taanis (54,4 punkti). Kõikide Euroopa riikide võrdluses on indeks madalaim Montenegros (34,0 punkti) ja Põhja-Makedoonias (38,3 punkti). Koroona epideemiast enim räsitud riikides ei ole langus samas nii drastiline: Hispaania majandususaldusindeks oli mais 74,9, Suurbritannial 61,7, Itaalial 63,0, Prantsusmaal 67,6 ja Saksamaal 75,3 punkti.

Majandususaldus Eestis mai kuus võrreldes aprilliga ei muutunud ja jäi oluliselt alla pikaajalist keskmist: vastav indeks oli nii mais kui ka aprillis 68,6 punkti (2019. a mais 99,7). Eesti puhul paranes kindlustunne võrreldes aprilliga natuke tööstuses (+0,5 punkti), tarbijatel (+5,7 punkti) ja jaekaubanduses (+6,8 punkti), kuid vähenes teeninduses (-12,4 punkti) ja ehituses (-2,5 punkti). Aastases võrdluses jäi majandususaldusindeks ja kindlustunde indikaatorid oluliselt alla 2019. a maile: teeninduses on kindlustunne langenud 65,8, ehituses 47,0, jaekaubanduses 46,2, tööstuses 28, 8 ja tarbijatel 10,3 punkti. Teeninduses saavutas ettevõtete kindlustunne (alates 2000. aastast mõõdetuna) seni kõige madalama taseme -54,7 punkti ja on suhteliselt lähedal ajalooliselt madalaimale tasemele ka tööstuses -33,2 punktiga (2009. a märtsis -39,1 punkti).

[1] Majandususaldusindeks on koondnäitaja, mis leitakse tööstuse (40%), ehituse (5%), kaubanduse (5%), teeninduse (30% ja tarbijate (20%) kindlustundeindikaatori kaalutud keskmisena. Eestis viib uuringut läbi Konjunktuuriinstituut.