„Konjunktuur“ nr 4/211 (2019)

„Konjunktuurist“ nr 4/211 nähtub, et maailma majandusolukord jätkab halvenemist. Müncheni Majandusuuringute Instituudi (IFO) uuringute kohaselt (World Economic Survey nr 4/2019) langes maailma majanduskliimaindeks juuli -10.1 punktilt oktoobris -18,8 punktile ehk 8,7 punkti. Seejuures maailmamajanduse hetkeolukorda hinnati oktoobris -16,4 punktiga (11 punkti halvem kui juulis ) ja 6 kuu väljavaateid -21,1 punktiga (6,4 punkti halvem kui juulis).

EKI majandusanalüütikute paneeli hinnangutest nähtub, et Eesti majandusolukord on parem kui maailmamajandus tervikuna ning parem ka kui EL28 keskmiselt. EKI majandusanalüütikute paneel hindas detsembris Eesti majanduse hetkeseisu 93 punktiga ja 6 kuu väljavaateid -57 punktiga, millest tulenevalt on Eesti majanduskliimaindeks detsembris 4,6 punkti (11,4 punkti enam kui eelmisel vaatlusel septembris).

Positiivsele majanduskliimale vaatamata tuleb märkida asjaolu, et ekspertide-analüütikute enamus hindas detsembris Eesti eelseisva 6 kuu väljavaateid negatiivselt. Täpsemalt jagunesid hinnangud majanduse üldolukorra kohta 6 kuu pärast järgmiselt:

Olukord on siis parem                   7% eksperte
Olukord on umbes sama              29% eksperte
Olukord on siis halvem                 64% eksperte
Ootuste saldo -57 punkti

Olgu lisatud, et negatiivsed väljavaateid on iseloomulikud ka meie peamiste partnerriikide majandusele. Nii on eelseisva 6 kuu väljavaateid hinnatud Rootsis -92 punktiga, Soomes -63p, Lätis -25p, Leedus -100p ja Venemaal -10 punktiga.

Värskest „Konjunktuurist“ nähtub, et ka EKI äribaromeetrid ja tarbijabaromeetrid kinnitavad majanduskonjunktuuri halvenemist Eestis. Äri- ja tarbijabaromeetreid üldistav majandususaldusindeks (sesoonselt tasandatud) oli detsembris 96,9 punkti mis on 0,4 punkti vähem kui septembris.

„Konjunktuuris“ (nr 211) on palju muudki huvitavat. Näiteks Eesti majandusarengu prognoos 2020. aasta kohta (20 majandusnäitajat), ülevaade riikide rahvusvahelisest konkurentsivõimest 2019.a (WEF edetabel), Eesti tubakatoodete turu ja tarbimise analüüs, EKI toidukorvi maksumuse ülevaade ja palju muud.

Head lugemist

Konjunktuur_nr_4 (211)_slaidid.pdf