Ilmus WEFi poolt koostatud riikide rahvusvahelise konkurentsivõime edetabel

Maailma Majandusforum (World Economic Forum) avaldas täna riikide rahvusvahelise konkurentsivõime 2019. a edetabeli (The Global Competitiveness Report 2019). Sellest nähtub, et Eesti on tänavu 141 riigi võrdluses 31. kohal ehk eelmise aastaga võrreldes tõusnud 1 koha võrra. Olgu märgitud, et mais avaldas oma konkurentsivõime edetabeli ka Lausanne Juhtimise Arendamise Instituut (IMD), kus Eesti on 35. kohal.

Alljärgnevalt jooniselt on näha, et pärast majanduskriisist põhjustatud langust on Eesti konkurentsivõime püsinud suhteliselt stabiilne.

WEFi riikide konkurentsivõime hindamise metoodika tugineb 12 sambal, millede lõikes on koostatud ka alamedetabelid. Raportist nähtub, et sammaste lõikes on Eesti positsioon küllaltki erinev ja tõusuks on ruumi veel küllaga:

Jkr nr Sammas Punkte Koht alamedetabelis Esikohal olev riik
1 Institutsioonid 70 21 Soome
2 Infrastruktuur 76 45 Singapur
3 ITK rakendamine 79 16 Korea Vabariik
4 Makromajanduslik stabiilsus 100 1 mitu riiki
5 Tervishoid 84 52 mitu riiki
6 Haridus ja oskused 79 15 Šveits
7 Kaubaturud 62 29 Hongkong
8 Tööturg 70 19 Singapur
9 Finantssüsteem 65 52 Hongkong
10 Turumaht 43 99 Hiina
11 Äri dünaamilisus 70 27 USA
12 Innovatsiooni võimekus 52 34 Saksamaa

Toodust nähtub, et Eesti konkurentsivõime tugevusteks (alamedetabeli koha alusel) on majanduslik stabiilsus, haridus ja oskused, ITK rakendamine ja tööturg. Nõrgad küljed on turumaht, tervishoid ja finantssüsteem. Punkte sai Eesti 12 samba keskmisena 71.

Maailma kõige konkurentsivõimelisemateks riikideks on 2019. a:

Koht Riik Punkte
1 Singapur 84,8
2 Ameerika Ühendriigid 83,7
3 Hongkong 83,1
4 Holland 82,4
5 Šveits 82,3
6 Jaapan 82,3
7 Saksamaa 81,8
8 Rootsi 81,2
9 Suurbritannia 81,2
10 Taani 81,2

Eesti peamiste partnerriikide kohad tänavuses edetabelis (peale Rootsi, kes on 10 hulgas): Soome 11 k (88,2 p), Leedu 39 k (68,4 p), Läti 41 k (67,0 p) ja Vene Föderatsioon 43 k (66,7 p).

Põhjalikum ülevaade WEF’i edetabelist ilmub järgmises „Konjunktuuris“.