Ilmus WEFi rahvusvahelise konkurentsivõime edetabel

Maailma majandusfoorum (World Economic Forum) avaldas täna riikide rahvusvahelise konkurentsivõime 2018.a edetabeli (The Global Competitiveness Report 2017-2018). Sellest nähtub, et Eesti on tänavu 140 riigi võrdluses 32. kohal ehk eelmise aastaga võrreldes langenud 2 kohta (osaliselt metoodika muutumise tõttu). Võrdluseks olgu märgitud, et mais avaldas oma konkurentsivõime edetabeli Lausannei Juhtimise Arendamise Instituut (IMD), kus Eestile kuulub 31. koht ning Eesti langus eelmise aastaga oli 1 koht. Alljärgnevalt jooniselt nähtub, et pärast majanduskriisist põhjustatud langust on Eesti konkurentsivõime viimasel 9 aastal liikunud mõõdukal tõusutrendil.

WEFi metoodika riikide konkurentsivõime hindamisel tugineb 12 sambal, millede lõikes on koostatud ka vastavad alamedetabelid. Raportist nähtub, et sammaste lõikes on Eesti positsioon üsnagi erinev, käesoleval aastal on kõrgeim koht 1. (makromajanduslik stabiilsus) ja nõrgim koht 54. (tervishoid).

Eesti konkurentsivõime positsioon (koht) ja indeksid (punktid) sammaste lõikes 2018. a.

Jrk nr Sammas Punkte Koht edetabelis Esikohal olev riik
1 Institutsioonid 69,5 22 Uus-Meremaa
2 Infrastruktuur 75,2 42 Singapur
3 ITK rakendamine 77,4 14 Korea Vabariik
4 Makromajanduslik stabiilsus 100,0 1 -
5 Tervishoid 84,9 54 -
6 Haridus ja oskused 78,0 18 Soome
7 Kaubaturud 64,8 21 Singapur
8 Tööturg 69,3 21 USA
9 Finantssüsteem 65,9 46 USA
10 Turumaht 42,3 97 Hiina
11 Äri dünaamilisus 69,3 29 USA
12 Innovatsiooni võimekus 52,5 33 Saksamaa

Toodust nähtub, et Eesti konkurentsivõime tugevusteks on makromajanduslik stabiilsus, ITK rakendamine ning haridus ja oskused. Nõrgad küljed on turumaht, tervishoid ja finantssüsteem. Kokku sai Eesti punkte 70,8.

Maailma kõige konkurentsivõimelisemateks riikideks 2018. a on:

Koht Riik Punkte
1 Ameerika Ühendriigid 85,8
2 Singapur 83,5
3 Saksamaa 82,8
4 Šveits 82,6
5 Jaapan 82,5
6 Holland 82,4
7 Hongkong 82,3
8 Suurbritannia 82,0
9 Rootsi 81,7
10 Taani 80,6
11 Soome 80,3
12 Kanada 79,9
13 Taiwan 79,3
14 Austraalia 78,9
15 Norra 78,2

Eestile enam huvipakkuvatest riikidest võiks märkida veel: Poola 68,2 p (37.koht), Leedu 67,1p (40.k), Läti  66,2p (42.k) ja Venemaa 65,6p (43.k). Tuletame meelde, et Eesti kogus 70,8p.