Eesti tõusis riikide rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis koha võrra ja on nüüd kolmekümnes

Täna avaldas Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituut (IMD)* riikide rahvusvahelise konkurentsivõime hindamise 2017. aasta tulemused. Sellest nähtub, et Eesti on tänavu riikide edetabelis 30. kohal ja tõusnud aastaga 1 koha võrra. Eesti on 30 edukama riigi hulgas olnud (alates 2002. aastast, kui Eesti ühines projektiga) nüüd juba 9 korda, kusjuures kõrgeim koht edetabelis oli 2006. aastal.

Lisaks riikide edetabeli kohale (reitingule) avaldab IMD riikide konkurentsivõime ka %-na esikohal oleva riigi suhtes. Sellest nähtub, et 2017. aastal hinnati Eesti konkurentsivõimet 77,8%-ga Hongkongi suhtes, kes sel aastal juhib edetabelit. Hea meel on märkida, et nii kõrgelt pole Eesti suhtelist konkurentsivõimet varem hinnatud. Varasem “rekord” on 2007. aastast ja võrdub 74,3%-ga (eelmisel aastal oli näitaja 73,5%).

Lisaks toodule nähtub IMD 2017. aasta üldedetabelist, et maailma kõige konkurentsivõimelisem riik on tänavu taas Hongkong, kellele järgnevad (TOP 10): Šveits, Singapur, USA, Holland, Iirimaa, Taani, Luksemburg, Rootsi ja Araabia Ühendemiraadid. Eestile enam huvi pakkuvate riikide kohad edetabelis on järgmised: Rootsi – 9. koht (eelmine aasta 5. k), Soome – 15. koht (20. k), Leedu – 33. koht (30. k), Läti – 40. koht (37. k), Venemaa – 46. koht (44. k) ja Ukraina – 60. koht (59. k).

Eesti kohta võib veel märkida, et meie suhteliseks tugevuseks tegevusvaldkonniti (alamedetabelite andmetel) on:

  • Valitsuse tõhusus – 23. koht (eelmine aasta 20. k)
  • Infrastruktuur – 29. koht (eelmine aasta 33. k)
  • Äritegevuse efektiivsus – 32. koht (eelmine aasta 34. k)

Kõige nõrgemaks lüliks riikide võrdluses on majanduse seisund – 44. koht (eelmine aasta 39. koht).

Üksikute komponentide (20) lõikes on Eesti kohad riikide võrdluses järgmised:

Hinnad

8. koht

Haridus

13. koht

Riigi rahandus

14. koht

Äriseadustik

17. koht

Juhtimise praktika

23. koht

Baasinfrastruktuur

26. koht

Väärtushinnangud

26. koht

Rahvusvaheline kaubandus

29. koht

Tervishoid ja keskkond

29. koht

Tehnoloogiline infrastruktuur

30. koht

Institutsionaalne raamistik

31. koht

Sotsiaalne raamistik

32. koht

Finantsid

36. koht

Tootlikkus

37. koht

Maksupoliitika

38. koht

Tööjõuturg

41. koht

Teaduslik infrastruktuur

42. koht

Tööhõive

43. koht

Välisinvesteeringud

51. koht

Siseriiklik majandus

55. koht

Põhjalik ülevaade Eesti konkurentsivõimest valmib Konjunktuuriinstituudil aasta lõpuks.

* Eesti Konjunktuuriinstituut on IMD koostööpartner