EKI äribaromeetrid: aprill 2017

Tööstuse ärikonjunktuur paranes. Ärikindluse indikaator tõusis aprillis 4 punkti ja on nüüd jõudnud 15 punktile. See on oluliselt parem pikaajalisest keskmisest (4 p) ja kõrgem ka eelmise aasta aprilli näitajast (4 p). Ärikindluse paranemine tugineb eelkõige nõudluse (tellimuste) kasvule. Ettevõtete hinnangul on tellimused toodangule esmakordselt viimase 12 kuu jooksul ületanud nn tavalise taseme ning vastav saldo on tõusnud 3 punktile (pikaajaline keskmine saldo on –8 p). Nõudluse aktiviseerumist kinnitavad ka valmistoodete varud, mis paljudel (17%) ettevõtetel on juba liiga väikesed. Ärikindlust hoiab üleval ka positiivne toodangu mahu prognoos eelseisvaks 3 kuuks – 40% ettevõtetest toodangu maht kasvab.

Ehitussektori olukord pareneb. Ärikindluse indikaator jätkas aprillis tõusu ja näitab nüüd 19 punkti (märtsis 15 p, eelmise aasta aprillis 8 p, pikaajaline keskmine –3 p). Mõlemad kindlustunde põhikomponendid, nii tellimuste portfell kui ka töötajate arvu prognoos, näitavad soodsa konjunktuuri jätkumist ja isegi mõningast paranemist. Tellimuste portfelli saldo tõusis 9 punktile (märtsis 1 p) ja töötajate arvu muutumist eelseisval 3 kuul näitav saldo tõusis 30 punktile (märtsis 29 p).

Jaekaubanduse ärikonjunktuur püsib hea. Ärikindluse indikaator tõusis aprillis 8 punkti (näitab nüüd 21 punkti) ja see on ligilähedast sama tase kui eelmise aasta aprillis. Viimase 3 kuu müük oli edukas (saldo 21 p) ning hinnangud eelseisva 3 kuu müügi osas on veelgi optimistlikumad (saldo 56 p). Ärikonjunktuuri näitaja aprillis mõõdukalt paranes, kuid ärikonjunktuuri 6 kuu prognoos on natuke halvem kui aasta tagasi.

Teenindussektori ärikindlus aprillis taas paranes ning vastav indikaator tõusis 6 punktilt 15 punktile (aasta varem aprillis 7 p) ning ületab nüüd ka oma pikaajalist keskmist taset (9 p). Kõik ärikindluse komponendid viimase kuuga mõnevõrra paranesid ja on nüüd paremad ka aastatagustest.

Tarbijate kindlustunne on endiselt kõrge. Kindlustunde indikaator (–3) on parem pikaajalise keskmisest (–9), kuid võrreldes märtsiga langes 1 punkti võrra. Tarbijabaromeetri põhinäitajatest halvenesid viimase kuuga ootused riigi majandusolukorrale 12 kuu pärast ja säästuprognoos. Inflatsiooniootused püsivad kõrged.