Eesti on WEF rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis 30. kohal

Maailma Majandusfoorum* (WEF) avaldas täna uue rahvusvahelise konkurentsivõime reitingu (The Global Competitiveness Report 2016 – 2017). Eesti on 138 riigi hulgas 30. kohal (sama koht oli ka eelmisel aastal).

Maailma kõige konkurentsivõimelisemad riigid on:

Lisaks esikümnes paiknevatele Soomele, Rootsile ja Saksamaale on Eestile enam huvipakkuvate riikide kohad edetabelis järgmised:

WEF konkurentsivõime arvestus tugineb 12 sambal. Raportist nähtub, et Eesti positsioonid sammaste lõikes on järgmised (võrdluseks eelmise aasta tulemused):

2016

2015

Sammas (tegur)

Koht alamtabelis Punkte (max = 7) Koht alamtabelis Punkte (max = 7)

Institutsioonid

23 5,1 25 5,0

Infrastruktuur

33 5,0 33 4,9

Makromajandus

12 6,1 15 6,1

Tervishoid ja põhiharidus

12 6,5 22 6,3

Kõrgharidus ja koolitus

18 5,5 20 5,5

Kaubaturgude efektiivsus

20 5,1 22 4,9

Tööturu efektiivsus

15 5,0 15 5,0

Finantsturgude areng

22 4,8 23 4,6

Tehnoloogiline arengutase

32 5,4 32 5,3

Turu suurus

100 3,0 98 3,1

Äritegevuse arengutase (keerukus)

44 4,3 43 4,3

Innovatsioon

28 4,1 29 4,0

Toodust nähtub, et Eesti konkurentsivõime suhteliseks tugevuseks 2016/2017 aastal on tervishoid ja põhiharidus (12. koht), makromajandus (12.), tööturu efektiivsus (15.), kõrgharidus ja koolitus (18.) ning kaubaturgude efektiivsus (20.). Nõrgad küljed on turu väiksus (100. koht) ja äritegevuse arengutase (44.). Eesti on oma positsiooni aasta võrdluses tugevdanud 7 samba osas (2 samba osas on positsioon nõrgenenud ja 3 jäänud samaks).


* Eesti Konjunktuuriinstituut on Maailma Majandusfoorumi (World Economic Forum) partnerinstituut