Eesti on konkurentsivõimelt maailmas 31. kohal

Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituut (IMD)* avaldas täna projektis osalenud 61 riigi rahvusvahelise konkurentsivõime (World Competitiveness Yearbook) 2016. aasta edetabeli. Sellest nähtub, et Eesti on tänavu riikide võrdluses (sarnaselt eelmise aastaga) 31. kohal. Eesti on 30. edukama riigi hulgas olnud alates 2002. aastast 8 korral, kusjuures kõrgeim koht edetabelis oli 2006. aastal (19. koht).

Lisaks edetabelikohale avaldas IMD riikide konkurentsivõime ka %-na esikohal oleva riigi suhtes. Eesti võimekust hinnati sel aastal 73,5%-ga esikohariigi suhtes, mis on 4,3 protsendipunkti enam kui eelmisel aastal ja vaid 0,8 protsendipunkti vähem kui rekordilisel 2007. aastal (74,3%).

Edetabel tugineb riikide 2015. aasta majandustulemustel ja taustainformatsioonil ning 2016. aasta veebruaris-märtsis läbi viidud ettevõttejuhtide küsitlusel. Edetabeli koostamisel lähtutakse kokku 340 kriteeriumist, millest majandustulemuste ja taustaandmete osakaal on 2/3 ja küsitlustulemuste osakaal on 1/3.

2016. aasta edetabelit juhivad (TOP 10):

Kõige konkurentsivõimelisem riik on 2016. aastal Hongkong, 2015. aasta edetabeli juht USA langes kolmandale kohale. Kümne konkurentsivõimelisema riigi hulka tõusid tänavu Iirimaa ja Holland. Kümne edukama riigi hulgast langesid välja Saksamaa (2016. a 12. koht, 2015. a 10. koht) ja Luksemburg (2016. a 11. koht, 2015. a 6. koht).

Edetabeli suuremad tõusjad on tänavu Iirimaa (9 kohta), Holland (7 kohta) ning Läti, Slovakkia ja Sloveenia (kõik 6 kohta). Edetabelis langesid kõige enam Kasahstan (13 kohta) ning Indoneesia, Mehhiko ja Kreeka (kõik 6 kohta).

Eestile enam huvipakkuvate riikide kohad edetabelis on:

Eesti tõstis oma konkurentsipositsiooni kahes valdkonnas (neljast):

-         majanduse seisundi arvestuses 40. kohalt 39. kohale,
-         äritegevuse efektiivsuse arvestuses 36. kohalt 34. kohale.

Eesti positsioon ei muutunud valitsuse tõhususe arvestuses (20. koht) ja halvenes infrastruktuuri arvestuses (32. kohalt 33. kohale).

Eesti ettevõttejuhtide hinnangul on riigi kõige atraktiivsemateks (tugevamateks) külgedeks (etteantud 15 võimekusest) kõrge haridustase, konkurentsivõimeline maksusüsteem, poliitiline stabiilsus ja efektiivne õiguslik keskkond.

Eesti asus kõrgetel kohtadel teiste riikide hulgas selliste näitajate poolest nagu:

madal valitsuse võlatase (2. koht),
naiste suur osakaal bakalaureuse- ja magistrikraadiga lõpetanute hulgas (2. koht),
ettevõtete asutamise lihtsus (3. koht) jne.

Eesti nõrkusteks on:

kvalifitseeritud tööjõu nappus (61. koht),
kvalifitseeritud inseneride kättesaadavus tööjõuturul (61. koht),
infotehnoloogia-alase tööjõu kättesaadavus (61. koht) jne.

Põhjalik ülevaade Eesti konkurentsivõimest valmib Konjunktuuriinstituudil aasta lõpuks (Aastaraamat 2016).


* Eesti Konjunktuuriinstituut on IMD partnerinstituut