Elanike majanduslik kindlustunne veebruaris halvenes

Konjunktuuriinstituudi tarbijabaromeetri uuringu andmetel on tarbijate kindlustunne viimase kuuga oluliselt vähenenud. Kindlustunde indikaator on veebruaris –13 ja see on 8 punkti halvem kui jaanuaris ja 4 punkti halvem pikaajalisest keskmisest (–9). Halvenesid inimeste ootused oma pere ja riigi majandusolukorra väljavaadete osas ja tööturu prognoos.

Tarbijate kindlustunde indikaator (indikaatori komponentide lõikes)

Kindlustunde indikaator Pere majanduslik olukord 12 kuu pärast (saldo) Eesti majanduslik olukord 12 kuu pärast (saldo) Tööpuudus järgneval 12 kuul (saldo) Säästmine järgneval 12 kuul (saldo)

Pikaajaline keskmine

-9 -1 4 14 -27

Veebruar 2015

-8 5 3 19 -20

Jaanuar 2016

-5 6 4 15 -14

Veebruar 2016

-13 1 -10 35 -9

Veebruaris prognoosib 21% vastanutest, et pere majandusolukord on 12 kuu pärast parem, 51% vastanute hinnangul on olukord sama ja 18% pelgab halvenemist (saldo +1).

Eriti tuntavalt langes viimase kuuga optimism riigi majandusolukorra arengute suhtes. 18% vastanute hinnangul on Eesti majandusolukord 12 kuu pärast parem (jaanuaris oli selliseid vastanuid 28%), 36% hinnangul olukord ei muutu ja 33% kardab halvenemist (jaanuaris 20%).

Tööturu prognoos halvenes oluliselt, suurenes töötuse kasvu prognoosivate inimeste osakaal (saldo veebruaris 35, jaanuaris 15) ja elanike inflatsiooniootused kasvasid (saldo veebruaris 20, jaanuaris 3).

Samas püsivad pere rahanduslik olukord ja säästuplaanid head, seega tundub, et esilagu on elanike halvenenud ootuste puhul tegemist reageerimisega viimasel kuul pressis kajastatud halbadele majandusuudistele (suurkoondamised, aktsiiside tõus, olematu majanduskasv jne). Veebruaris hindas 48% peredest, et suudab säästa, 45% tuleb omadega ots-otsaga kokku ja 7% on rahalistes raskustes. 48% küsitletute hinnangul säästavad nad ka järgneva 12 kuu jooksul (aasta tagasi arvas nii 44% vastanutest).

2016. aasta veebruaris on tarbijate kindlustunde kiirindikaator Euroopa Liidus –6.6 ja euroalal –8.8 ja viimase kuuga eurooplaste kindlustunne langes oluliselt (vastavalt 2,4 ja 2,5 punkti).