HINNAINFO 

Õigete otsuste tegemiseks ja oma äritegevuse planeerimiseks vajab nii põllumees kui ka kaupmees objektiivset ülevaadet hindadest ja trendidest põllumajandusturul. Oluline on olla kursis hindadega Eestis ja meile olulistel eksportturgudel, sest hinnamuutused maailmaturul ja Eestis on viimase 10 aasta jooksul läinud suuremaks ja kiiremaks ning nendega peab arvestama.

EKI pikaaegne kogemus on näidanud, et mida konkurentsivõimelisem on ettevõte, seda enam oskab ta hinnata informatsiooni (s.h. ka hinnainformatsiooni) tähtsust ja seda oma igapäevatöös kasutada.

Väljaannet HINNAINFO on Eesti Konjunktuuriinstituut koostanud juba 1991 aastast alates ja läbi aastate on sellel olnud palju kasutajaid.
 

HINNAINFO sisaldab 2019. aastal järgmist informatsiooni:

 • Piim
  Piima kokkuostuhinnad Eestis, EL-s, USA-s ja Uus-Meremaal
  Piimatoodete tööstusest väljamüügihinnad Eestis, EL-s ja maailmas
  Piimatoodete keskmised jaehinnad Eestis (turgudel, kauplustes)
   
 • Liha
  Veiste, sigade, lammaste kokkuostuhinnad Eestis ja EL-s
  Eluspõrsaste tootjate müügihinnad Eestis ja EL-s
  Broilerite ja munade tootjate müügihinnad Eestis ja EL-s
  Lihatoodete keskmised jaehinnad Eestis (turgudel, kauplustes)
   
 • Teravili ja õlikultuurid
  Toidu- ja söödateravilja ning rapsi kokkuostuhinnad Eestis
  Toidu- ja söödateravilja kokkuostuhinnad EL-s
  Teravilja ja rapsi futuurlepingute hinnad EURONEXT ja CBOT börsidel
  Teraviljatoodete keskmised jaehinnad Eesti kauplustes

   
 • Köögivili ja kartul
  Kartuli ja köögivilja tootjahinnad Eestis
  Kartuli, köögiviljade jaehinnad Eestis (turgudel, kauplustes)
   
 • Kala
  Värske kala ja kalafilee jaehinnad Eestis (turgudel ja kauplustes)
   
 • Muud toidukaubad
  Muude toidukaupade (suhkur) jaehinnad Eesti kauplustes, (mesi, jõhvikad) jaehinnad turgudel, banaanide hulgihind
  Bensiini ja diislikütuse hinnad teenindus- ja automaattanklates ning jaehinnad EL-i teenindustanklates
     
 • FAO toiduhinna indeks
   

Lisaks sisaldab kvartaalne Hinnainfo:

EKI toidukorvi maksumuse muutumist
Alkohoolsete jookide jaehindu kauplustes
Mahetoodete tootja- ja jaehindu Eestis

 

Ilmumissagedus: 10 korda aastas (kuuline, v.a jaanuar ja juuli, pdf kujul värviliselt)  

Hinnainfot võib tellida ka osade kaupa
(10 korda aastas, pdf kujul värviliselt):
Piima Hinnainfo, Liha Hinnainfo ja Teravilja Hinnainfo

Väljaandega on võimalik tutvuda: Hinnainfo_nr1_250.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid